Kiwis Records

Opposition Most Tries Top 20
Name Country Tries Years
Darius Boyd Australia 8 2011 - 2014, 2016 - 2017
Joseph Leilua Samoa 8 2013 - 2014, 2017
Greg Inglis Australia 7 2012 - 2016
Ryan Hall England 5 2011, 2013 - 2016, 2018
Brett Morris Australia 5 2012 - 2014
Blake Ferguson Australia 4 2016 - 2017
Elliott Whitehead England 4 2014 - 2016, 2018
David Fusitua Tonga 3 2017
Sean O'Loughlin England 3 2013 - 2015, 2018
Akuila Uate Australia 3 2011 - 2012
Josh Dugan Australia 3 2015 - 2017
Johnathan Thurston Australia 3 2011 - 2017
Cooper Cronk Australia 3 2011 - 2017
Valentine Holmes Australia 2 2016 - 2018
Billy Slater Australia 2 2011 - 2014
Brett Ferres England 2 2013 - 2015
Chris Lawrence Australia 2 2011
Will Chambers Australia 2 2015, 2017
Cameron Smith Australia 2 2011 - 2017
Boyd Cordner Australia 2 2014, 2016 - 2018