Kiwis Records

Opposition Most Games Top 20
Name Country Games Years
Cameron Smith Australia 15 2011 - 2017
Cooper Cronk Australia 14 2011 - 2017
Johnathan Thurston Australia 13 2011 - 2017
Greg Inglis Australia 12 2012 - 2016
Sam Thaiday Australia 12 2011 - 2017
Darius Boyd Australia 12 2011 - 2014, 2016 - 2017
Matthew Scott Australia 11 2011 - 2016
James Graham England 11 2011, 2013 - 2016, 2018
Chris Hill England 10 2013 -2016, 2018
Elliott Whitehead England 9 2014 - 2016, 2018
Thomas Burgess England 9 2014 - 2016, 2018
Paul Gallen Australia 8 2011 - 2014, 2016
John Bateman England 8 2015 - 2016, 2018
Ryan Hall England 8 2011, 2013 - 2016, 2018
Gareth Widdop England 8 2011, 2013 - 2016, 2018
Billy Slater Australia 7 2011 - 2014
Greg Bird Australia 7 2012 - 2015
James Tamou Australia 7 2012 - 2016
Boyd Cordner Australia 7 2014, 2016 - 2018
Josh Hodgson England 7 2015 - 2016, 2018