Kiwis Records

Opposition Most Games Top 20
Name Country Games Years
Cameron Smith Australia 15 2011 - 2017
Cooper Cronk Australia 14 2011 - 2017
Johnathan Thurston Australia 13 2011 - 2017
Sam Thaiday Australia 12 2011 - 2017
Darius Boyd Australia 12 2011 - 2014, 2016 - 2017
Greg Inglis Australia 12 2012 - 2016
Matthew Scott Australia 11 2011 - 2016
Ryan Hall England 8 2011, 2013 - 2016, 2018
Gareth Widdop England 8 2011, 2013 - 2016, 2018
James Graham England 8 2011, 2013 - 2016, 2018
Paul Gallen Australia 8 2011 - 2014, 2016
Billy Slater Australia 7 2011 - 2014
Greg Bird Australia 7 2012 - 2015
James Tamou Australia 7 2012 - 2016
Boyd Cordner Australia 7 2014, 2016 - 2018
Chris Hill England 7 2013 -2016, 2018
Aaron Woods Australia 6 2014 - 2016, 2018
Corey Parker Australia 6 2013 - 2016
Kallum Watkins England 6 2013 - 2016
David Klemmer Australia 6 2014, 2016 - 2018